جستجو برای شرکت صنایع سیم و کابل گل مازندران و:


شرکت صنایع سیم و کابل گل مازندران وین‌ثبت سامانه جستجوی شرکت‌ها و افراد × صفحه نخست سلب مسئولیت ارتباط با ما شرکت صنایع سیم و کابل گل مازندران اطلاعات عمومی سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی هیئت مدیره سابق بازرس‌ها پورتفولیو آگهی‌ها تبلیغات اطلاعات عمومی فعال سهامی خاص شماره ثبت شناسه ملی تاریخ ثبت آگهی‌ها افراد مرتبط نفر سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی نفر هیئت مدیره سابق نفر بازرس‌ها نفر پورتفولیو شرکت آگهی‌ها آگهی آگهی ثبت شده در تاریخ پیرو آگهی شماره مورخ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه تصمیمات زیر اتخاذ گردید بموضوع شرکت عبارت انجام آزمون ها و خدمات آزمایشگاهی مربوط به انواع سیم و کابل اضافه و ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیده است ش مسیول ثبت شرکت های آمل مشاهده آگهی در روزنامه رسمی وین ثبت مدیرعامل نمایش بیشتر نمایش کمتر

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.