جستجو برای پورتال مازندران زیرپورتال مازندران:


پورتال مازندران زیرپورتال مازندران جمعه مهر چهارشنبه صفحه اصلیدرباره اداره کلمعرفیساختاردستورالعمل هاشناسه و کد اقتصادی اداره کلتفاهم نامه هاشناسه خدماتاداره کل از نگاه آمارگزارش های سالانه سازماننمودار گردش کار خدماتکتابچه راهنمای ارباب رجوعپرداختی حقوق مدیرانمنشور اخلاقیخدمات الکترونیکیاطلاع رسانیاستانداردهای ملیفهرست استانداردهای ملیجستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استاندارد ملیفهرست استانداردهای ملی اجباریامور تدوین استانداردفهرست اولویت های تدوین استاندارد ملیپیشنویس استاندارد ملیپیشنهادات کمیته برنامه ریزیکمیته های فنی متناظراستعلام کد ده رقمی کالای دارای نشان استاندارد ملیفهرست فرآورده های مشمول استاندارد اجباریفهرست واحدهای تولیدی تحت پوششگزارش مردمی ار کالای تولید داخلتازه های کتاب و مقالات خارجیفهرست تعرفه های خدمات سازماندستورالعمل بروزرسانیبیانیه حریم خصوصیبیانیه سطح توافق خدماتخدمات سازمانسامانه های ثبت درخواست، انجام فرآیند و صدور تاییدیه مجوزسامانه تدوین استانداردهای ملیسامانه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللیصدور و تمدید پروانه علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتیصدورمجوزهای کالای صادراتی و وارداتیتایید صلاحیت آزمایشگاه های، شرکت های بازرسی و شرکت های گواهی دهندهاندازه شناسی اوزان و مقیاسها نظارت بر عملکرد اوزان سنگین، سبک، جایگاه سوخت مایع و گاز طبیعی نظارت بر ایمنی و عملکرد آسانسورنظارت بر عملکرد و ایمنی وسایل تفریحیترمینال های عرضه گاز طبیعی جایگاه های سامانه میز خدمتکارشناسان استاندارد حقیقی ثبت نام امریه سازمان ملی استانداردسامانه های درون سازمانیاتوماسیون اداریارزیابی عملکرد کارکناننظام پیشنهاداتسامانه آموزش کارکنانپورتال کتابخانه و مرکز اطلاع رسانیمشارکت و نظرسنجینظرسنجی کیفیت خدمات سامانه هاتصمیم گیری الکترونیکیمشاوره الکترونیکیراهبرد مشارکت الکترونیکیتالار بحث و گقتگوثیت مشکلات سامانه ها و پورتالسامانه طرح پرسشگری شاخص افزایش اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استانداردپرسش های متداولنظرسنجی خدمات اداره کلارتباط با ماارتباط با مدیرکلارتباط مستقیم با معاونین و مدیران دسترسی سریع فرم ها و فرآیندها اطلاع رسانی خدمات زیرپورتال های سازمان معیارهای مصرف انرژی آزمایشگاه های همکار شرکت های بازرسی کالا شرکت های بازرسی فنی کارشناسان استاندارد مراکز آموزشی همکار واحدهای تولیدی تحت پوشش تفاهم نامه ها مرکز آزمون مهارت سامانه تدارکات دولت پرسش های متداول مزایده و مناقصه همزمان با هفته دفاع مقدس از رزمندگان شاغل در اداره کل استاندارد مازندران تجلیل به عمل آمد  به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و مجاهدت های دلیر مردان اسلام از ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شاغل در اداره کل استاندارد استان مازندران تجلیل شد بازدید مدیرکل استاندارد مازندران از آزمایشگاه همکار سیمیا پرتو ویستا زیست  مهندس فیاض مدیرکل استاندارد استان به منظور نظارت بر نحوه فعالیت آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده در استان، از آزمایشگاه همکار سیمیا پرتو ویستا زیست که در زمینه آزمون فرآورده های غذایی وکشاورزی از لحاظ مایکوتوکسین، سموم ، فلزات سنگین و میکروبی فعالیت دارد، بازدید نمودند بازدید مدیر کل استاندارد مازندران از واحد تولیدی   در استان در راستای حمایت از تولیدکننده‌های داخلی و تحقق شعار سال جاری و نظارت و بررسی عملکرد واحد‌های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، آقای مهندس فیاض مدیر کل استاندارد مازندران از واحد تولیدی آرین شیمی ، بازدید کرند پیام تسلیت مدیر کل استاندارد مازندران به مناسبت ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی مهندس فیاض به مناسبت ارتحال ملکوتی علامی حسن زاده پیام تسلیت صادر کردند بازدید مدیرکل و کارکنان استاندارد مازندران از پارک موزه دفاع مقدس   مدیرکل و کارکنان استاندارد مازندران همزمان با هفته دفاع مقدس، برای گرامی‌داشت حماسه اقتدار و جانفشانی‌های ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس و بمنظور ارج نهادن به فرهنگ ایثار و مقاومت، در باغ موزه دفاع مقدس مرکز استان حضور یافتند خدمات اداره کل میز خدمت الکترونیکی تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در استانداردهای بین الملل اخبار اطلاعیه و بخشنامه ها ببینید و بشنوید اخبار اداره کل آرشیو مهر سه شنبه همزمان با هفته دفاع مقدس از رزمندگان شاغل در اداره کل استاندارد مازندران تجلیل به عمل آمد  به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و مجاهدت های دلیر مردان اسلام از ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شاغل در اداره کل استاندارد استان مازندران تجلیل شد مهر سه شنبه بازدید مدیرکل استاندارد مازندران از آزمایشگاه همکار سیمیا پرتو ویستا زیست  مهندس فیاض مدیرکل استاندارد استان به منظور نظارت بر نحوه فعالیت آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده در استان، از آزمایشگاه همکار سیمیا پرتو ویستا زیست که در زمینه آزمون فرآورده های غذایی وکشاورزی از لحاظ مایکوتوکسین، سموم ، فلزات سنگین و میکروبی فعالیت دارد، بازدید نمودند مهر سه شنبه بازدید مدیر کل استاندارد مازندران از واحد تولیدی   در استان در راستای حمایت از تولیدکننده‌های داخلی و تحقق شعار سال جاری و نظارت و بررسی عملکرد واحد‌های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، آقای مهندس فیاض مدیر کل استاندارد مازندران از واحد تولیدی آرین شیمی ، بازدید کرند اطلاعیه و بخشنامه ها بيشتر مهر شنبه مدیر کل استاندارد مازندران با صدور پیامی فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا الحسین ع را تسلیت گفتند به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران آقای مهندس فیاض، مدیر کل استاندارد مازندران با صدور پیامی فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا الحسین ع و تن از یاران با وفای ایشان و تقارن آن با سالروز عملیات حماسی ثامن الائمه ع ، شکست حصر آبادان را تسلیت گفتند مهر شنبه تسهیلات سازمان استاندارد برای شرکت های تولیدی دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد بدون ثبت علامت تجاری امکان پذیر شد در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تحقق شعار «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، ارائه گواهی ثبت علامت تجاری برای واحدهای متقاضی پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران حذف شد شهريور یکشنبه مشمول مقررات استاندارداجباری استانداردملی ایران به شماره تحت عنوان پنیرامنتال – ویژگی هاوروش های آزمون برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ  پنیروسایرفرآورده های لبنی باستثنای تولیدات سنتی مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد استانداردملی ایران به شماره تحت عنوان پنیرامنتال – ویژگی هاوروش های آزمون دریک هزاروپانصدوبیست ویکمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدید نظراول قرارگرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد گزارش تصویری بيشتر آرشیو فیلم بيشتر آرشیو صدا بيشتر پژوهشگاه استاندارد پورتال قدیم سازمان زیرپورتال های سازمان خدمات سازمان ميز خدمتترويج فرهنگ استانداردسامدسامانه نمتادادوررسیدگی به شکایات پایگاه اطلاع رسانی ابلاغ بسته حمایتی تسهیل کسب و کار در حوزه تولید دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت پشتیبانی از افراد کم توان فرم ها و فرآیندها بیانیه حریم خصوصی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقررات سازمان بازرسی کل کشور سامانه طرح پرسشگری ثبت نام در تارنما پست الکترونیک دبیرخانه سلامت اقتصاد مقاومتی پروفایل شخصی پرسش های متداول ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بیانیه سطح توافق خدمات آخرین ویرایش سایت جمعه مهر پیوندهای بین المللی پیوندها پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی سایر لینک ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان امور اداری و استخدامی کشورسازمان حفاظت محیط زیستفرهنگستان زبان و ادب فارسیگمرک جمهوری اسلامی ایرانسامانه ملی قوانین و مقررات شبکه بازرسی و نظارت مردمی شبنممیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادارات استانی استانداری مازندرانسازمان صنعت، معدن و تجارت مازندراندانشگاه علوم پزشکی مازندرانسازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندراناداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران تماس با ما ساری خیابان معلم صندوق پستی کد پستی خط ویژه کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد خانه بازگشت حريم خصوصي كاربران اجرا با پورتال سازمانی سیگما

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.