جستجو برای محصولات صنایع برق سیم و کابل نور زن:


محصولات صنایع برق سیم و کابل نور زنجان نور در رگهای کشور جاریست … خانهمحصولات سیم‌های افشان و مفتولی با عایق استاندارد سیم‌های انعطاف پذیر افشان سیم مفتولی و نیمه افشان غیر قابل انعطاف با عایق کابل‌های غیرقابل انعطاف با عایق و روکش استاندارد کابل‌های مفتولی و غیر قابل انعطاف سبککابل‌های قابل انعطاف با عایق و روکش استاندارد کابل‌های افشان قابل انعطافکابل‌های افشان و قابل انعطاف سبککابل‌های بالابر و کابل اتصال متحرک گردبا روکش استاندارد کابل‌های قدرت با روکش استاندارد کابل‌های قدرت با روکش کابل‌های قدرت با هادی آلومنیمی و عایق و روکش و کابل‌های کواکسیال فرکانس بالا و اهمکابل‌های تلفن و مخابراتیکابل‌های تلفن مشترکین با عایق و روکش کابل‌های با عایق و روکش و حفاظ الکترواستاتیکیکابل کواکسیالکابل افشانکابل قابل انعطاف شیلد دارکابل نصب ثابت زمینیکابل قدرتکابل جوشگواهینامه هاگالری تصاویرتماس با ما محصولات محصولات مامحصولات تولیدی شرکت سیم و کابل نور با علامت استاندارد جمهوری اسلامی ایران سیم  افشان سیم نیمه افشان سیم مفتول بند تخت کابل کواکسیال کابل افشان کابل قابل انعطاف شیلد دار کابل نصب ثابت زمینی کابل قدرت کابل جوش کابل کنترل فرمان سیم افشاناستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان عایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشتر سیم نیمه افشاناستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان هادی از جنس مفتول مسی تاییده شده نرمعایق از جنس اطلاعات بیشتر سیم مفتولاستاندارد ولتاژ اسمی و ساختمان هادی از جنس مفتول مسی نرمعایق از جنس اطلاعات بیشتر بند تختاستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان هادی از جنس مس تایید شده با قابلیت انعطاف پذیریعایق از جنس اطلاعات بیشتر کابل کواکسیالاستاندارد ساختمان هادی از مفتول مسیشیلد مس یا آلیاژ مس یافته شدهعایق فوم پلی اتیلن سبکغلاف از جنس اطلاعات بیشتر کابل افشاناستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان ، ، یا رشته هادی از جنس مس تاییده نرمعایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشتر کابل قابل انعطاف شیلد داراستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان هادی از جنس مس نرمعایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشتر کابل نصب ثابت زمینیاستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان هادی از جنس مفتول مس نرمعایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشتر کابل قدرتاستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان یا رشته هادی از جنس مس آنیل شده تابیده منظمعایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشتر کابل جوشاستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان هادی از جنس مس تاییده نرمعایق از جنس اطلاعات بیشتر کابل کنترل فرماناستاندارد ولتاژ اسمی ساختمان از جنس مس نرم شدهعایق از جنس غلاف از جنس اطلاعات بیشترهمکاران ماافتخار همکاری با شرکت های زیر درخواست نمایندگیاز کلیه شهرستان های فاقد نمایندگی،عامل فروش پذیرفته میشود تلفن کارخانه – تلفن واحد فروش ساعات کاری بخش اداری صبح الی بعدازظهر آدرس کارخانه زنجان شهرک صنعتی شماره یک، خیابان توسعه تلفن کارخانه الی تلفن واحد فروش   فکس       شرکت سیم و کابل نور زنجان

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.