جستجو برای خرید ترانسفورماتور قیمت ترانسفورمات:


خرید ترانسفورماتور قیمت ترانسفورماتور برق نیرو ترانسفو فراکابل با عرض پوزش، این كالا در دسترس نیست لطفاً ترکیب دیگری را انتخاب کنید در اینجا میتوانید هر چیزی که در نظر داشتید قرار بدهید فیس بوک پینترست لینکدین تلگرام خبرنامهتماس با ماسوالات متداول فیس بوک پینترست لینکدین تلگرام انتخاب دسته بندیانتخاب دسته بندیبرق صنعتیترانسفورماتورتجهیزات شبکه انتقال برقپیچ و مهرهپیچ و مهر دوسرپیچ و مهره یکسرجلوبر مثلثیشاسی ترانسکلمپ انتهایی کابل خودنگهدارکنسول برق کراس آرم سیم و کابلافشار نژاد خراسانسیم افشان افشارنژادکابل افشان افشار نژاد خراسانکابل افشان شیلدار افشارنژاد خراسانکابل زمینی افشار نژاد خراسانکابل کولری افشارنژاد خراسانکابل مخابراتی افشارنژاد خراسانالبرز الکتریک نورسیم افشان ارت البرز الکتریک نورسیم افشان البرز الکتریک نورسیم مفتول البرز الکتریک نورسیم نایلونی البرز الکتریک نورکابل افشان البرز الکتریک نورکابل سازمانی البرز الکتریک نورکابل کولری البرز الکتریک نورکابل مفتول البرز الکتریک نورزر کابل کرمانسیم ارت سیم افشانسیم افشان ارتسیم دولا تلفنیسیم نایلونی دورشته کابل آلومینیومکابل اعلام حریقکابل افشانکابل تخت آسانسوریکابل تخت افشانکابل ترکیبی کابل زوجی زمینیکابل زوجی هوایی کابل زوجی هوایی کابل شبکهکابل شیلدارکابل کواکسیالکابل کولریکابل مفتولسیم و کابل ارسسیم افشان ارت ارسسیم افشان ارسکابل افشان ارسسیم و کابل بابکسیم افشان بابککابل افشان بابکسیم و کابل دماوندسیم افشان دماوندسیم مفتول دماوندکابل آنتن دماوندکابل افشان دماوندکابل تخت دماوندکابل ترکیبی دماوندکابل زوجی دماوندکابل مفتول دماوندکابل نایلون دماوندسیم و کابل کسریسیم افشان کسریسیم مفتول کسریسیم نایلونی کسریکابل افشان کسریکابل مفتول کسریکابل خود نگهدارمحصولات جستجو ورود ثبت نام لیست علاقه مندی ها مقایسه منو موارد صفحه اصلیمحصولاتبرق صنعتیکنتاکتورسیم تجهیزات شبکه انتقال برقکابل خود نگهدارترانسفورماتورترانس ترانس ترانس ترانس ترانس روشناییسیم و کابلکلید و پریزلیست قیمتلیست قیمت سیم لیست قیمت تجهیزات شبکه توزیع برقلیست قیمت کابل خودنگهدارلیست قیمت کنتاکتورلیست قیمت ترانسفورماتورلیست قیمت سیم و کابلسیم و کابل دماوندسیم و کابل کسریسیم و کابل بابک کرمانسیم و کابل ساوهسیم و کابل زرکابل کرمانسیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو سیم و کابل افشار نژاد خراسانوبلاگدرباره ماتماس با ما بازگشت به محصولاتترانسفورماتوردسته بندی همه محصولات محصولات محصولاتبرق صنعتی محصولترانسفورماتور محصولتجهیزات شبکه انتقال برق محصولپیچ و مهره محصولپیچ و مهر دوسر محصولپیچ و مهره یکسر محصولجلوبر مثلثی محصولاتشاسی ترانس محصولاتکلمپ انتهایی کابل خودنگهدار محصولکنسول برق کراس آرم محصولروشنایی محصولاتسیم محصولاتسیم و کابل محصولافشار نژاد خراسان محصولسیم افشان افشارنژاد محصولکابل افشان افشار نژاد خراسان محصولکابل افشان شیلدار افشارنژاد خراسان محصولکابل زمینی افشار نژاد خراسان محصولکابل کولری افشارنژاد خراسان محصولکابل مخابراتی افشارنژاد خراسان محصولالبرز الکتریک نور محصولسیم افشان ارت البرز الکتریک نور محصولسیم افشان البرز الکتریک نور محصولسیم مفتول البرز الکتریک نور محصولسیم نایلونی البرز الکتریک نور محصولکابل افشان البرز الکتریک نور محصولکابل سازمانی البرز الکتریک نور محصولکابل کولری البرز الکتریک نور محصولکابل مفتول البرز الکتریک نور محصولپژواک البرز محصولاتزر کابل کرمان محصولسیم ارت محصولسیم افشان محصولسیم افشان ارت محصولسیم دولا تلفنی محصولسیم نایلونی دورشته محصولکابل آلومینیوم محصولکابل اعلام حریق محصولکابل افشان محصولکابل تخت آسانسوری محصولکابل تخت افشان محصولکابل ترکیبی محصولکابل زوجی زمینی محصولکابل زوجی هوایی محصولکابل زوجی هوایی محصولکابل شبکه محصولکابل شیلدار محصولکابل کنسانتریک محصولاتکابل کواکسیال محصولکابل کولری محصولکابل مفتول محصولسیم و کابل ارس محصولسیم افشان ارت ارس محصولسیم افشان ارس محصولکابل افشان ارس محصولسیم و کابل بابک محصولسیم افشان بابک محصولکابل افشان بابک محصولسیم و کابل دماوند محصولسیم افشان دماوند محصولسیم مفتول دماوند محصولکابل آنتن دماوند محصولاتکابل افشان دماوند محصولکابل تخت دماوند محصولکابل ترکیبی دماوند محصولاتکابل زوجی دماوند محصولکابل مفتول دماوند محصولکابل نایلون دماوند محصولسیم و کابل ساوه محصولاتسیم و کابل کسری محصولسیم افشان کسری محصولسیم مفتول کسری محصولسیم نایلونی کسری محصولکابل افشان کسری محصولکابل مفتول کسری محصولکابل خود نگهدار محصولکلید و پریز محصولاتکنتاکتور محصولاتکنتاکتور محصولاتکنتاکتور اشنایدر محصولات خروجفیلتر بر اساس قیمت فیلتر قیمت محصولات کابل افشان کسری کابل افشان کسری کابل افشان کسری خانهبرق صنعتی ترانسفورماتور نمایش دادن همه نتیجه نمایش سایدبارنمایش مرتب‌سازی پیش‌فرضمرتب‌سازی بر اساس محبوبیتمرتب‌سازی بر اساس امتیازمرتب‌سازی بر اساس آخرینمرتب‌سازی بر اساس ارزانترینمرتب‌سازی بر اساس گرانترین مقایسه بستنترانس توان نسبت ولتاژ کلاس تلفات گروه برداری چرخسفارشیترمومتر روغننداردرله بوخهلتسنداردوزن کل ابعاد ترانسفورماتور میلی متر طول عرض ارتفاع افزودن به علاقه‌مندی‌هاافزودن به سبد خرید مقایسه بستنترانس توان نسبت ولتاژ کلاس تلفات گروه برداری چرخسفارشیترمومتر روغنسفارشیرله بوخهلتسنداردوزن کل ابعاد ترانسفورماتور میلی متر طول عرض ارتفاع افزودن به علاقه‌مندی‌هاافزودن به سبد خرید مقایسه بستنترانس توان کیلو ولت آمپر نسبت ولتاژ کیلو ولت کلاس تلفات گروه برداری چرخسفارشیترمومتر روغننداردرله بوخهلتسنداردوزن کل ابعاد ترانسفورماتور میلی متر طول عرض ارتفاع افزودن به علاقه‌مندی‌هاافزودن به سبد خرید مقایسه بستنترانس توان نسبت ولتاژ کلاس تلفات گروه برداری چرخسفارشیترمومتر روغنسفارشیرله بوخهلتسسفارشیابعاد × × افزودن به علاقه‌مندی‌هاافزودن به سبد خرید مقایسه بستنترانس توان نسبت ولتاژ کلاس تلفات گروه برداری چرخسفارشیترمومتر روغننداردرله بوخهلتسنداردوزن کل ابعاد ترانسفورماتور میلی متر طول عرض ارتفاع افزودن به علاقه‌مندی‌هاافزودن به سبد خرید قبل از خرید ترانسفورماتور بخوانید ترانسفورماتور چیست؟ترانسفورماتور یک جزء جدایی ناپذیر از عملکرد مناسب هر دستگاه برقی است، به خصوص اگر ولتاژ منبع تغذیه با ولتاژ دستگاه یکسان نباشد ترانسفورماتور را به ساده ترین شکل می توان به عنوان دستگاهی که ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهد، تعریف کرد به عبارت دیگر یک دستگاه کنترل ولتاژ است که به طور گسترده ای در توزیع و انتقال جریان متناوب استفاده می شود هر ترانسفورماتور را نمی توان برای هر دستگاه و هر ولتاژ استفاده کرد انواع ترانسفورماتورها مانند توزیع، قدرت، افزاینده، کاهنده، ایزوله، ابزاری، خشک، روغنی، تک فاز و سه فاز وجود دارد که هر کدام کاربرد خاصی دارند قبل از این که تصمیم به خرید ترانسفورماتور بگیرید، ابتدا با توجه به مشخصات آن ها گزینه مورد نیاز خود را انتخاب کنید در این مقاله به بررسی ترانسفورماتور از جنبه های مختلف می پردازیم تا بتوانید با خیالی آسوده تمامی اطلاعات لازم قبل از خرید ترانسفورماتور در نظر بگیرید ساختمان ترانسفورماتوربخش های اصلی یک ترانسفورماتور شامل هسته، سیم پیچ و سیستم عایق می شود هستههسته ترانس یک قطعه ایستا می باشد که به عنوان پشتیبان سیم پیچ اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می گیرد و قدرت را از یک منبع به منبع دیگر از طریق القای الکترومغناطیسی منتقل می کند هسته از روی هم قرار گرفتن چند لایه ورقه های نازک فولادی ساخته شده که با مواد عایق نازک از هم جدا شده اند در هسته قطعاتی از جنس مواد مغناطیسی با نفوذپذیری مغناطیسی بالا وجود دارند که برای هدایت میدان های مغناطیسی در ترانسفورماتور ها استفاده می شوند سیم پیچسیم پیچ ها مجموعه ای از سیم های مسی یا آلومینیومی هستند که به هم چسبیده اند و بر روی هسته ترانسفورماتور پیچیده شده اند سیم پیچ ها از نظر منبع تغذیه به دو دسته اولیه و ثانویه طبقه بندی می شوند و از طرف دیگر، بر اساس محدوده ولتاژ می توان آن ها به سیم پیچ های فشار قوی و کم فشار طبقه بندی کرد سطح مقطع سیم پیچ ها معمولا به شکل گرد، چهارگوش و نواری می باشد که در ترانسفورماتور های مختلف استفاده می شود سیستم عایقسیستم عایق یکی از مهم ترین قسمت های ترانسفورماتور است که خراب شدن آن می تواند شدید ترین آسیب ها را به ترانسفورماتور وارد کند موادی مانند کاغذ، پنبه و مواد مصنوعی برای جدا کردن سیم پیچ های اولیه و ثانویه از یکدیگر به عنوان سیستم عایق استفاده می شوند مواد عایق ها باید دارای خواص مکانیکی مناسب، مقاومت دی الکتریک بالا و قابلیت تحمل درجه حرارت بالا باشند انواع ترانسترانسفورماتور ها انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربرد خاصی داشته و برای اهداف متفاوتی مانند تولید، توزیع و انتقال از جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند ترانسفورماتور ها بر اساس سطح ولتاژ به دو دسته افزاینده و کاهنده تقسیم می شوند ترانسفورماتور افزایندهدر ترانس افزاینده ولتاژ سیم ‌پیچ ثانویه بزرگ ‌تر از سطح ولتاژ‌ سیم ‌پیچ اولیه می باشد بنابراین ولتاژ خروجی افزایش میابد و ولتاژ اولیه پایین به ولتاژ ثانویه بالا تبدیل می شود ترانسفورماتور های افزاینده در توزیع برق و همچنین در لوازم الکترونیکی، تثبیت کننده ها، اینورترها و غیره که ولتاژ پایین به ولتاژ  بیشتری تبدیل می شود، مورد استفاده قرار می گیرد ترانسفورماتور کاهندهدر مقابل ترانسفورماتور های کاهنده ولتاژ اولیه را به ولتاژ خروجی پایین کاهش میدهند در این نوع ترانسفورماتور تعداد سیم پیچ های اولیه بیشتر از ثانویه می باشد برای تبدیل ولتاژ بالا به خط تغذیه ولتاژ پایین ترانسفورماتور کاهنده مورد استفاده قرار میگیرد برای مثال، منبع تغذیه دارای ولتاژ ولت است، اما زنگ در فقط به ولت نیاز دارد؛ پس توصیه می شود از ترانسفورماتور کاهنده برای کاهش ولتاژ استفاده کنید ترانسفورماتورها بر اساس تعداد فاز به دو دسته ترانسفورماتور تک‌ فاز و سه ‌فاز طبقه بندی می شوند بعضی از از ترانسفورماتورها به صورت تک فاز و بعضی دیگر به صورت سه فاز عمل می کنند ترانسفورماتور تک فازترانسفورماتور تک فاز یک دستگاه ایستا می باشد که از یک منبع برق متناوب تک تغذیه می کند و بر اساس قانون القایی فارادی عمل می کند این ترانسفورماتور شامل دو سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد از ترانسفورماتور تک فاز هنگامی که بیشتر بار بر روی تامین روشنایی و گرمایش بوده استفاده می شود و تعداد کمی از دستگاه الکتریکی بزرگ از آن استفاده می کنند ترانسفورماتور سه فازترانس سه فاز از اتصال سه مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه ساخته می شود؛ به عبارت دیگر اگر سه ترانسفورماتور تک فاز را در کنار هم قرار دهید یک ترانسفورماتور سه فاز ساخته اید بنابراین اگر برق ترانسفورماتور تان سه فاز تامین می شود، بهتر است به جای سه ترانسفورماتور تک فاز، یک ترانسفورماتور سه فاز تهیه کنید این نوع ترانسفورماتور اغلب برای تولید، انتقال و توزیع برق برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ترانسفورماتور ها بر اساس کاربردی که دارند به سه دسته قدرت، توزیع و ایزوله تقسیم می شوند ترانسفورماتور قدرتترانسفورماتور قدرت در ایستگاه تولید برای افزایش ولتاژ تولیدی استفاده می شوند ترانسفورماتور های قدرت از نظر اندازه بزرگ هستند و برای انتقال انرژی به منبع برق مورد استفاده قرار می گیرند ساختار آن ها با توجه به محیط نصب شان متفاوت می باشد؛ در فضای هاز باز اغلب در روغن غوطه ور شده و در محیط های داخلی اغلب به صورت خشک استفاده می شوند ترانسفورماتور های قدرت با توجه به میزان قدرت و مشخصات شان به سه دسته ترانسفورماتور های قدرت کوچک، ترانسفورماتور های قدرت متوسط و ترانسفورماتور های قدرت بزرگ دسته بندی می شوند ترانسفورماتور توزیعترانس توزیع به منظور کاهش ولتاژ توزیع مصرف کنندگان به ترانسفورماتور مصرف نیز معروف می باشد این ترانسفورماتور ها از نظر شکل کوچک یا بزرگ بوده وظیفه انتقال نیرو در سطح های ولتاژ مورد نیاز به مصرف کنندگان را دارند و می توانند با حداکثر راندمان در شبانه روز کار کنند ترانسفورماتور ایزولهدر ترانس ایزوله سیم پیچ اولیه و ثانویه مستقل از یکدیگر هستند و فقط از طریق میدان مغناطیسی به یکدیگر متصل اند و از آن برای جداسازی دستگاه یا مدار از منبع استفاده می شود تعداد دور در سیم پیچ اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور ایزوله یکسان است بنابراین ولتاژ اولیه و ولتاژ ثانویه یک ترانسفورماتور ایزوله همیشه ثابت است و این ترانسفورماتور هیچ سطح ولتاژی را تبدیل نمی کند از ترانسفورماتور ایزوله برای جلوگیری از برق گرفتگی و ایمنی استفاده می شود قیمت ترانسفورماتور برقشما می توانید به روزترین قیمت ترانس برق  را در سایت فراکابل مشاهده کرده و اقدام به خرید ترانس تا کنید با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت برای اطلاع دقیق از قیمت ترانسفورماتور لطفا تماس بگیرید ارتباط با مانشانی ایران تهرانتلفن تماس واتساپ ایمیل فیس بوک اینستاگرام یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام آخرین مقالات انواع پروژکتور به زبان ساده نوع مختلف لامپ ال ای دی را بشناسید انواع وال واشر را بشناسید قبل از خواندن این مقاله هیچ نوع ریسه ای نخرید آسان ترین روش نصب کلید و پریزمجموعه فراکابل با بیش از سال تجربه، پیشرو در پخش و توزیع تجهیزات برق روشنایی، برق صنعتی، سیم و کابل، ترانسفورماتور در کشور میباشد فراکابل از آغاز توانسته است با پخش و توزیع نازلترین قیمت و بهترین کیفیت ، مورد اطمینان بازار و مرجع قابل اطمینان برای خدمت رسانی به مشتریان باشد مجموعه فراکابل با بیش از سال تجربه، پیشرو در پخش و توزیع تجهیزات برق روشنایی، برق صنعتی، سیم و کابل، ترانسفورماتور در کشور میباشد فراکابل از آغاز توانسته است با پخش و توزیع نازلترین قیمت و بهترین کیفیت ، مورد اطمینان بازار و مرجع قابل اطمینان برای خدمت رسانی به مشتریان باشد فیس بوک اینستاگرام یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام آخرین مقالات انواع پروژکتور به زبان ساده نوع مختلف لامپ ال ای دی را بشناسید انواع وال واشر را بشناسید قبل از خواندن این مقاله هیچ نوع ریسه ای نخرید آسان ترین روش نصب کلید و پریزارتباط با مانشانی ایران تهرانتلفن تماس واتساپ ایمیل تمامی حقوق این قالب برای طراح محفوظ است ارائه شده در وبسایت ایراکدسبد خرید خروجسوالی دارید؟ با ما صحبت کنید مکالمه را شروع کنیدسلام برای چت در پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبان واتساپپشتیبانمیتونم کمکتون کنم؟ جستجو منودسته بندیلیست قیمتصفحه اصلیمحصولاتبرق صنعتیکنتاکتورسیم تجهیزات شبکه انتقال برقکابل خود نگهدارترانسفورماتورترانس ترانس ترانس ترانس ترانس روشناییسیم و کابلکلید و پریزلیست قیمتلیست قیمت سیم لیست قیمت تجهیزات شبکه توزیع برقلیست قیمت کابل خودنگهدارلیست قیمت کنتاکتورلیست قیمت ترانسفورماتورلیست قیمت سیم و کابلسیم و کابل دماوندسیم و کابل کسریسیم و کابل بابک کرمانسیم و کابل ساوهسیم و کابل زرکابل کرمانسیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو سیم و کابل افشار نژاد خراسانوبلاگدرباره ماتماس با ما لیست علاقه مندی ها مقایسهورود ثبت نامورود خروج نام کاربری یا ایمیل رمز عبور ورود رمزعبورتان را فراموش کرده‌اید؟ مرا به خاطر بسپار هنوز حساب کاربری ندارید؟ ایجاد حساب کاربری کلید اسکرول خودکار به بالا

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.